ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:

Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”,Икономика на туризма” „Дигитален маркетинг”, „Управление на софтуерните технологии”, Управление на бизнес информационните технологии”„Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Икономически теории

05.01.2021 г.

10,00 ч.

Макроикономика

12.01.2021 г.

10,00 ч.

Микроикономика

15.01.2021 г.

10,00 ч.

Основи на правото

21.01.2021 г.

10,00 ч.

Английски език – І част

25.01.2021 г.

10,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”, „Корпоративна сигурност”, „Съвременни технически системи и сигурност”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Основи на националната сигурност

05.01.2021 г.

10,00 ч.

Полицейско право

12.01.2021 г.

10,00 ч.

Престъпност и социален ред

18.01.2021 г.

10,00 ч.

Основи на правото

21.01.2021 г.

10,00 ч.

Английски език – І част

25.01.2021 г.

10,00 ч.