ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите:

Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Маркетинг”, „Икономика на туризма” „Управление на бизнес информационни технологии”,


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Маркетинг

05.01.2021 г.

10,00 ч.

Финанси

12.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на човешките ресурси

18.01.2021 г.

10,00 ч.

Социална политика

21.01.2021 г.

10,00 ч.

Информатика

25.01.2021 г.

09,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите:

ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Право на интелектуалната собственост

05.01.2021 г.

10,00 ч.

Индустриални отношения и сигурност

08.01.2021 г.

10,00 ч.

Защита правата на човека

13.01.2021 г.

10,00 ч.

Наказателно право – І част

20.01.2021 г.

10,00 ч.

Английски език – ІІ част

25.01.2021 г.

11,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите:

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Право на интелектуалната собственост

05.01.2021 г.

09,00 ч.

Индустриални отношения и сигурност

08.01.2021 г.

10,00 ч.

Финанси

12.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на човешките ресурси

18.01.2021 г.

10,00 ч.

Наказателно право – І част

20.01.2021 г.

10,00 ч.