ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност: “Противодействие на тероризма”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

06.01.2021 г.

09,00 ч.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

14.01.2021 г.

09,00 ч.

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ

21.01.2021 г.

11,00 ч.

СУВЕРЕНИТЕТ

25.01.2021 г.

10,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

КРИМИНОЛОГИЯ

05.01.2021 г.

16,30 ч.

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

12.01.2021 г.

10,30 ч.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

14.01.2021 г.

09,00 ч.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИТЕ АТАКИ

25.01.2021 г.

12,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност: „Национална сигурност”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

06.01.2021 г.

09,00 ч.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

08.01.2021 г.

10,30 ч.

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.01.2021 г.

10,00 ч.

НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

18.01.2021 г.

10,00 ч.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА

25.01.2021 г.

12,30 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност: „Криминалистика”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

КРИМИНОЛОГИЯ

05.01.2021 г.

16,30 ч.

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

12.01.2021 г.

10,30 ч.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

14.01.2021 г.

09,00 ч.

СУВЕРЕНИТЕТ

25.01.2021 г.

10,00 ч.