ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия на студентите четвърти курс,


специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

Съдебна медицина

05.01.2021 г.

10,00 ч.

Шенгенско законодателство

11.01.2021 г.

10,00 ч.

Основи на контраразузнаването

15.01.2021 г.

10,00 ч.

Превенция на корупцията

25.01.2021 г.

09,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия на студентите четвърти курс,


специалност: “Криминалистика”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

Съдебна медицина

05.01.2021 г.

10,00 ч.

Шенгенско законодателство

11.01.2021 г.

10,00 ч.

Превенция на корупцията

25.01.2021 г.

09,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия на студентите четвърти курс,


специалност: “Противодействие на тероризма”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

Правен режим на частната охранителна дейност

07.01.2021 г.

10,00 ч.

Мениджмънт на извънредните ситуации

15.01.2021 г.

10,00 ч.

Дискриминация – рискове и противодействие

21.01.2021 г.

12,00 ч.

Превенция на корупцията

25.01.2021 г.

09,00 ч.