ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: “Стопанско управление”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

02,03.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

09,10.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

16,17.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

ДЕЛОВИ ИГРИ

30,31.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

06,07.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.




ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: “Счетоводство и контрол”

редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

ФИНАНСОВО - СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

02,03.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

09,10.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО

16,17.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

30,31.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

06,07.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.




ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: “Финанси”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

ФИНАНСОВО - СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

02,03.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

09,10.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО

16,17.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

МЕСТНИ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

30,31.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

13,14.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.




ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: “ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

02,03.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

09,10.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ДОБРИ ПРАКТИКИ В РЕКЛАМАТА

16,17.01.20221 г.

09,00 – 18,00 ч.

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

30,31.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА

06,07.02.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.




ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,


специалност:

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

02,03.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

16,17.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИ ДАННИ

30,31.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

06,07.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

13,14.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.




ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,


специалност:

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ”

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

02,03.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ

09,10.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

16,17.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИ ДАННИ

30,31.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

13,14.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.