ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите четвърти курс,


специалност: “Стопанско управление”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

02,03.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

Разработване на управленски казус

09,10.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

Трудово и осигурително право

16,17.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Водене на преговори

30,31.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Управление на продажбите

06,07.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите четвърти курс,


специалност: “Счетоводство и контрол”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

02,03.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

Трудово и осигурително право

16,17.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Административно право и процес

30,31.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Финансово счетоводство

06,07.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите четвърти курс,


специалност: “ФИНАНСИ”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

02,03.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

Трудово и осигурително право

16,17.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Административно право и процес

30,31.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Финансово посредничество

06,07.02.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите четвърти курс,


специалност: “УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ”


редовно обучение


ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

02,03.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

Информационни технологии в Интернет

09,10.01.2021 г.

09,00 – 18,00 ч.

Трудово и осигурително право

16,17.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Административно право и процес

30,31.01.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Модели на софтуерни системи

06.02.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.

Планиране и финансиране на дейността на IT фирмата

13.02.2021 г.

10,00 – 19,00 ч.