ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Дигитален маркетинг”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Анализ и управление на риска

16.01.2021 г.

12,00 ч.

Изкуствен интелект и потребителско поведение

16.01.2021 г.

12,00 ч.

YouTube маркетинг

16.01.2021 г.

12,00 ч.

Маркетинг в социалните мрежи

24.01.2021 г.

10,00 ч.