ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Киберсигурност”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Сигурност в интернет пространството

24.01.2021 г.

10,00 ч.

Мениджмънт на киберсигурността

30.01.2021 г.

10,00 ч.

Иновации и инвестиции в киберсигурността

30.01.2021 г.

10,00 ч.

Стратегически анализ на сигурността

30.01.2021 г.

10,00 ч.