ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Международни отношения и сигурност”


2 семестъра


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ПЪРВИ КУРС


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Съвременни мотивационни техники

09.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на бизнес информационни процеси

10.01.2021 г.

10,00 ч.

Защита на класифицираната информация

16.01.2021 г.

10,00 ч.

Международни бизнес стратегии

30.01.2021 г.

10,00 ч.

Съвременни политически институции на Европейския съюз

31.01.2021 г.

10,00 ч.