ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Национална сигурност”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Превенция на престъпността

09.01.2020 г.

16,30 ч.

Разузнаване и контраразузнаване

30.01.2021 г.

10,00 ч.

Стратегически анализ на сигурността

30.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на антитерористичната дейност

30.01.2021 г.

10,00 ч.