ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Противодействие на тероризма”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Превенция на престъпността

09.01.2021 г.

16,30 ч.

Разузнавателен анализ

16.01.2021 г.

10,00 ч.

Стратегически анализ на сигурността

30.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на антитерористичната дейност

30.01.2021 г.

10,00 ч.