ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Счетоводство и контрол”


ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Управление на разходите

16.01.2021 г.

12,00 ч.

Анализ на икономическия риск

17.01.2021 г.

10,00 ч.

Национални счетоводни стандарти

23.01.2021 г.

10,00 ч.

Финансов инженеринг

24.01.2021 г.

10,00 ч.

Международни бизнес стратегии

30.01.2021 г.

10,00 ч.