ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Управление на човешките ресурси”


ПЪРВИ КУРС,ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Стратегическо управление на човешките ресурси

04.01.2021 г.

10,00 ч.

Съвременни мотивационни техники

09.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на бизнес информационни процеси

10.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на разходите

16.01.2021 г.

12,00 ч.

Финансиране и управление на проекти

17.01.2021 г.

10,00 ч.