ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане”


ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Анализ на икономическия риск

17.01.2021 г.

10,00 ч.

Финансов мениджмънт

23.01.2021 г.

09,00 ч.

Финансов инженеринг

24.01.2021 г.

10,00 ч.

Международни бизнес стратегии

30.01.2021 г.

10,00 ч.

Застраховане

06.02.2021 г.

10,00 ч.