ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Информационна сигурност

10.01.2021 г.

10,00 ч.

Работа във виртуална среда

10.01.2021 г.

10,00 ч.

Валутно законодателство

16.01.2021 г.

10,00 ч.

Анализ и управление на риска

16.01.2021 г.

12,00 ч.