ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Финанси”


ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Управление на разходите

16.01.2021 г.

12,00 ч.

Анализ на икономическия риск

17.01.2021 г.

10,00 ч.

Финансов мениджмънт

23.01.2021 г.

09,00 ч.

Финансов инженеринг

24.01.2021 г.

10,00 ч.

Международни бизнес стратегии

30.01.2021 г.

10,00 ч.