ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Защита на информацията”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Превенция на престъпността

09.01.2021 г.

16,30 ч.

Прозрачност, достъпност и сигурност на информацията

10.01.2021 г.

10,00 ч.

Бизнес информационни системи за сигурност

24.01.2021 г.

10,00 ч.

Сигурност в интернет пространството

24.01.2021 г.

10,00 ч.