ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Управление на софтуерните технологии”


ПЪРВИ КУРС,ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Съвременни мотивационни техники

09.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на бизнес информационни процеси

10.01.2021 г.

10,00 ч.

Финансиране и управление на проекти

17.01.2021 г.

10,00 ч.

Обектно – ориентирано програмиране

23.01.2021 г.

10,00 ч.

Компютърни мрежи и комуникации

06.02.2021 г.

10,00 ч.