ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

 

01.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

01.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА –ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

12.09.2018 г.

 

13,30 ч.

 

 

18 зала

 

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

12.09.2018 г.

 

13,30 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г  Р  А Ф  И  К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

01.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА –ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

 

 

 

05.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСАКА ИСТОРИЯ

 

 

 

01.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

20 зала

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСАКА ИСТОРИЯ

 

 

 

01.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

20 зала

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ

                                          

 

 

09.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

24 зала

 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ТУРИЗМА

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Основи на оперативно издирвателната дейност

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Контрол на пътното движение

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Криминология

 

 

 

12.09.2018 г.

 

13,30 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Основи на оперативно издирвателната дейност

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Защита на трафичните данни

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Национална сигурност и отбрана

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Основи на оперативно издирвателната дейност

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Обща полицейска тактика

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Криминология

 

 

 

12.09.2018 г.

 

13,30 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Национална сигурност и отбрана

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Основи на оперативно издирвателната дейност

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Защита на трафичните данни

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

 

 

XX/vi