ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

04.09.2019 г

 

10,00 ч.

 

 19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

ОДИТИНГ

 

 

 

04.09.2019 г

 

10,00 ч.

 

 19 зала

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

 

 

05.09.2019 г.

10,00 ч.

  19 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

ОДИТИНГ

 

 

 

04.09.2019 г

 

10,00 ч.

 

 19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

ОДИТИНГ

 

 

 

04.09.2019 г

 

10,00 ч.

 

 19 зала

КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА

 

 

 

04.09.2019 г

 

10,00 ч.

 

 19 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ

 

 

 

14.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

24 зала

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

14.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

24 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

 

07.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

 

07.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно и редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Противодействие  на кибертероризма

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

XIV/vi