ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите втори курс,

задочно и редовно обучение

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Маркетинг

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Финанси

 

04.09.2019 г.

10,00 ч.

18 зала

Социална политика

 

 

 

05.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Управление на човешките ресурси

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите втори курс,

задочно и редовно обучение

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Английски език – ІІ част

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

Индустриални отношения и сигурност

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

Защита правата на човека

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Наказателно право – І част

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

Право на интелектуалната собственост

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

XIX/vi