ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на поправителната изпитна сесия на студентите

първи курс,  задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Информатика

 

 

31.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Английски език – І част

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

Микроикономика

 

 

04.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Геокономика и регионално развитие

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Макроикономика

 

 

07.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Основи на правото

 

 

 

08.02.2019 г.

 

09,00  ч.

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на поправителната изпитна сесия на студентите

първи курс, задочно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Средства за защита на населението

 

 

27.01.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 ауд.

Английски език – І част

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

Основи на националната сигурност

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Основи на правото

 

 

 

08.02.2019 г.

 

09,00  ч.

 

 

18 зала