ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Финанси

 

 

02.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

21 зала

Социална политика

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Маркетинг

 

 

06.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Управление на човешките ресурси

 

 

07.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

20 зала

Информатика

 

 

09.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Наказателно право – І част

 

 

 

25.01.2019 г.

 

15,00 ч.

 

18 зала

Право на интелектуалната собственост

 

 

 

25.01.2019 г.

 

16,00 ч.

 

 

18 зала

Английски език – ІІ част

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

Защита правата на човека

 

 

07.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Индустриални отношения и сигурност

 

 

 

08.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала