ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

27.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

31.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 

 

02.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

 

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

27.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

31.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

27.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 19 зала

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

 

 

02.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

 

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ТУРИЗМА

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

05.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

  18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ТУРИЗМА

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 18 зала

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

05.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

31.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

 

26.01.2019 г.

 

13,00 ч.

 

21 зала

КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 ауд.

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

02.02.2019 г.

 

13,00 ч.

 

23 зала

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

02.02.2019 г.

 

13,00 ч.

 

23 зала

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

03.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

26 зала

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:  „Криминалистика”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

 

26.01.2019 г.

 

13,00 ч.

 

21 зала

ОБЩА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА

 

 

 

27.01.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 ауд.

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

03.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

26 зала

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

2 ауд.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 

 

07.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

02.02.2019 г.

 

13,00 ч.

 

23 зала

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

03.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

26 зала