ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”,  „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Маркетинг

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

18 зала

Управление на човешките ресурси

 

 

07,08.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

Финанси

 

14.09.2019 г.

15.09.2019 г.

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

18 зала

Социална политика

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Индустриални отношения и сигурност

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

Наказателно право – І част

 

 

07,08.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

Право на интелектуалната собственост

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

Защита правата на човека

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

Английски език – ІІ част

 

 

 

12,13.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите:  „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Индустриални отношения и сигурност

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

Управление на човешките ресурси

 

 

07,08.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

Право на интелектуалната собственост

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

Социална политика

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

Английски език – ІІ част

 

 

 

12,13.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

XIX/vi