ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

Предаване на курсов проект в срок до 30.01.2019 г.

 

 

 

 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

ЕЛЕКТРОННА

ТЪРГОВИЯ

 

 

16.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ДЕЛОВИ ИГРИ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

19 зала

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 22 зала

ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

20 зала

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО

 

 

23.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

22 зала

КОМУНИКАЦИОННА

ПОЛИТИКА

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 19 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

ХОТЕЛИЕРСТВО

 

 

10.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

 

 

16.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “ МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

Предаване на курсов проект в срок до 30.01.2019 г.

 

 

 

 

ХОТЕЛИЕРСТВО

 

 

 

10.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

 

 

16.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

БАЗИ ОТ ДАННИ

 

 

13.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

17.03.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 комп.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

24.03.2019 г.

11,00 ч.

2 комп.