ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

Предаване на курсов проект в срок до 30.01.2019 г.

 

 

 

 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

ЕЛЕКТРОННА

ТЪРГОВИЯ

 

 

16.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ДЕЛОВИ ИГРИ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

19 зала

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 22 зала

ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

20 зала

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО

 

 

23.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

22 зала

КОМУНИКАЦИОННА

ПОЛИТИКА

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 19 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

задочно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

ХОТЕЛИЕРСТВО

 

 

10.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

 

 

16.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “ МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

 

задочно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

Предаване на курсов проект в срок до 30.01.2019 г.

 

 

 

 

ХОТЕЛИЕРСТВО

 

 

 

10.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

 

 

16.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

БАЗИ ОТ ДАННИ

 

 

13.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

17.03.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 комп.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

24.03.2019 г.

11,00 ч.

2 комп.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

 

Предаване на курсов проект до 09.03.2019 г.

 

 

 

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

30.03.2019 г.

 

14,00 ч.

 

1 ауд.

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

 

06.04.2019 г.

12,00 ч.

21 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

13.04.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

ТАКТИКА НА ЧАСТНО ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

20.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

 

 

Курсов проект в срок до

30.01.2019 г.

 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ АТАКИ

 

 

 

16.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

27 зала

ОСНОВИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

 

 

Курсов проект в срок до

20.02.2019 г.

 

 

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

30.03.2019 г.

 

14,00

 

1 ауд.

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

12,00 ч.

 

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  „Криминалистика”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

 

 

Курсов проект в срок до

30.01.2019 г.

 

 

 

ОБЩА ТЕОРИЯ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА

 

 

 

09.03.2019 г.

 

16,30 ч.

 

21 зала

КРИМИНАЛИСТИЧНИ ТЕХНИКИ

 

 

 

23.03.2019 г.

 

15,30 ч.

 

21 зала

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

30.03.2019 г.

 

14,00 ч.

 

1 ауд.

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 06.04..2019 г.

 

12,00 ч.

 

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

 

 

Курсов проект в срок до

30.01.2019 г.

 

 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ АТАКИ

 

 

 

16.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

27 зала

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

30.03.2019 г.

 

14,00 ч.

 

1 ауд.

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

 

 

06.04.2019 г.

 

12,00 ч.

 

21 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

13.04.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала