ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 

 

 

16.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 

19 зала

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

09.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

16.03.2019 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

09.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

 

 

16.02.2019 г.

 

 

11,00 ч.

 

25 зала

МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

 

23.02.2019 г.

 

11,00 ч.

20 зала

 

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

21 зала

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

16.03.2019 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

МАРКЕТИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ПАЗАР

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

21 зала

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН И СПА ТУРИЗЪМ

 

 

 

10.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА

 

 

16.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

21 зала

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

 

 

 

13.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

задочно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

 

 

 

09.03.2019 г.

 

15,30 ч.

 

21 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

31.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

13.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

24.03.2019 г.

 

16,000 ч.

 

2 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

31.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

13.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 

 

16.03.2019 г.

 

14,00 ч.

 

 

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

24.03.2019 г.

 

16,000 ч.

 

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

31.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

 

20.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 

 

16.03.2019 г.

 

14,00 ч.

 

 

1 ауд.

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

24.03.2019 г.

 

16,000 ч.

 

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

30.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

31.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

13.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.