ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 

 

 

16.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 

19 зала

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

09.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

16.03.2019 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

09.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

 

 

16.02.2019 г.

 

 

11,00 ч.

 

25 зала

МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

 

23.02.2019 г.

 

11,00 ч.

20 зала

 

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

 

 

 

06.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

21 зала

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

16.03.2019 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

МАРКЕТИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ПАЗАР

 

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

21 зала

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН И СПА ТУРИЗЪМ

 

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА

 

 

16.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

27.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

5 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

23.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

21 зала

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

 

23.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

 

 

 

13.04.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.