ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Счетоводство

 

 

27.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Политически маркетинг

 

 

16.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

26  зала

Английски език – ІІ част

 

 

23.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Бизнес планиране и прогнозиране

 

 

09.03.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

 

 

07.04.2019 г.

 

16,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Наказателно право – ІІ част

 

 

 

26.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

4  ауд.

Обща теория на държавата

 

 

 

16.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

26 зала

Миграционен контрол

 

 

 

24.02.2019 г.

 

15,00 ч.

 

2 ауд.

Глобални рискове на сигурността

 

 

09.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

1 ауд.

Професионална етика

 

 

24.03.2019 г.

 

09,00 ч.

 

2 ауд.