ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите първи курс,

задочно и редовно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Основи на управлението

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Политология

 

 

02.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Европейска интеграция

 

 

05.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Математика

 

 

12.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите първи курс,

задочно и редовно обучение

по специалностите:  „ППООР”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Политология

 

 

02.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Конституционно право

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Долекарска помощ

 

 

04.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

XIX/vi