ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия за студентите втори курс,

 

задочно и редовно обучение

 

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии, „Маркетинг”

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Английски език – ІІ част

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

Бизнес планиране и прогнозиране

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

 

02.09.2019 г.

10,00  ч.

 

18 зала

Политически маркетинг

 

 

02.09.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

Счетоводство

 

05.09.2019 г.

10,00 ч.

  19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите втори курс,

 

задочно и редовно обучение

 

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Миграционен контрол

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Професионална етика

 

02.09.2019 г.

14,00 ч.

 

18 зала

Обща теория на държавата

 

 

 

03.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

Глобални рискове на сигурността

 

05.09.2019 г.

11,00 ч.

 19 зала

Наказателно право – ІІ част

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

XIX/vi