ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

 

02.09.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

ДЕЛОВИ ИГРИ

 

 

 

02.09.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

ЕЛЕКТРОННА

ТЪРГОВИЯ

 

 

05.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО

 

 

02.09.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 

04.09.2019 г.

10,00 ч.

18 зала

ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

 

 

04.09.2019 г.

10,00 ч.

18 зала

БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

05.09.2019 г.

10,00 ч.

  19 зала

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

02.09.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА

 

 

02.09.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

КОМУНИКАЦИОННА

ПОЛИТИКА

 

 

 

04.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

  19 зала

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 

 

 

04.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

  19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

ТАКТИКА НА ЧАСТНО ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

 

04.09.2019 г.

11,00

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

01.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ АТАКИ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  „Криминалистика”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

 

 

01.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

ОБЩА ТЕОРИЯ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА

 

 

 

14.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 19 зала

КРИМИНАЛИСТИЧНИ ТЕХНИКИ

 

 

 

14.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия  на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ АТАКИ

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

 

04.09.2019 г.

11,00

20 зала

 

 

XV/vi