ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

 

04.09.2019 г.

10,00 ч.

18 зала

МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

 

04.09.2019 г.

10,00 ч.

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

МАРКЕТИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ПАЗАР

 

 

 

04.09.2019 г

 

10,00 ч.

 

 19 зала

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

07.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН И СПА ТУРИЗЪМ

 

 

 

14.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

24 зала

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА

 

 

14.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

24 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

04.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

 

 

 

14.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

04.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

04.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

XIV/vi