ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Политология

 

 

11 – 14.02.2019 г.

 

09,00 – 13,00 ч.

 

2 ауд.

Електронни системи за сигурност

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Математика

 

20,21,22.02.2019 г.

27,28.02.2019 г.

01.03.2019 г.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

19 зала

19 зала

19 зала

Европейска интеграция

 

 

07,08.03.2019 г.

14,15.03.2019 г.

21,22.03.2019 г.

04,05.04.2019 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

19 зала

19 зала

19 зала

19 зала

Основи на управлението

 

 

18,19.03.2019 г.

28,29.03.2019 г.

01,03,08.04.2019 г.

09,10,15.04.2019 г.

22,23.04.2019 г.

07,08.05.2019 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

 

19 зала

19  зала

19 зала

20 зала

19 зала

18 зала

Българознание

 

 

19,20,21.04.2019 г.

 

09,00 – 19,00 ч.

 

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Политология

 

 

11 – 14.02.2019 г.

 

09,00 – 13,00 ч.

 

2 ауд.

Електронни системи за сигурност

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Конституционно право

 

20,21.02.2019 г.

27,28.02.2019 г.

05,08,21.03.2019 г.

22,28,29.03.2019 г.

04,05.04.2019 г.

11,12.04.2019 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

19 зала

19 зала

20 зала

20 зала

20 зала

19 зала

Долекарска помощ

 

 

14,15,16.03.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 ауд.

Българознание

 

 

19,20,21.04.2019 г.

 

09,00 – 19,00 ч.

 

2 ауд.

Специализирана психофизическа подготовка

 

 

13,14,15.05.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.