ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите първи курс, задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Политология

 

 

26,27.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

Математика

 

 

02,03.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

19 зала

Европейска интеграция

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

19 зала

Основи на управлението

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

Българознание

 

 

23,24.03.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите първи курс, задочно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Политология

 

 

26,27.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

Конституционно право

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 ауд.

Специализирана психофизическа подготовка

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

2 ауд.

Долекарска помощ

 

 

23,24.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

1 ауд.

Българознание

 

 

23,24.03.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.