ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,30 – 18,30 ч.

 

23 зала

ЕЛЕКТРОННА

ТЪРГОВИЯ

 

 

12,13.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 25 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 24 зала

 

ДЕЛОВИ ИГРИ

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 20 зала

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 24 зала

БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

12,13.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 26 зала

БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

 25 зала

 

ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 21 зала

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

КОМУНИКАЦИОННА

ПОЛИТИКА

 

 

 

12,13.01.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 27 зала

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 26 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

26,27.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

20 зала

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА

 

 

16,17.02.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 20 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:

  “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

 

 

12.01.2019 г.

13.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

11,00 – 19,00 ч.

 

22 зала

22 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

26,27.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

20 зала

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 22 зала

ХОТЕЛИЕРСТВО

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 21 зала

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:

  “ МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,30 – 18,30 ч.

 

23 зала

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

 

 

12,13.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 22 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 24 зала

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 22 зала

ХОТЕЛИЕРСТВО

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 21 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:

  “БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

БАЗИ ОТ ДАННИ

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

 

26,27.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

20 зала

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

 

23,24.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

 

 

12,13,14,15.02.2019 г.

 

09,00 – 14,30 ч.

 

18 зала

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

18,25.02.2019 г.

05,08.03.2019 г.

14,15,28,29.03.2019 г.

18,19.04.2019 г.

10,00 – 13,00 ч.

10,00 – 13,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

27.02.2019 г.

28.02.2019 г.

01.03.2019 г.

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

20,21,22.03.2019 г.

03,04,05.04.2019 г.

10,00 – 14,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

18 зала

18 зала

ТАКТИКА НА ЧАСТНО ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

08 – 12.04.2019 г.

 

09,00 – 12,30 ч.

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОСНОВИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

 

 

 

12,13.02.2019 г.

14,15.02.2019 г.

 

14,30 – 20,00 ч.

14,30 – 20,00 ч.

 

18 зала

18 зала

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

18,25.02.2019 г.

05,08.03.2019 г.

14,15,28,29.03.2019 г.

18,19.04.2019 г.

10,00 – 13,00 ч.

10,00 – 13,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

 

 

20,21,22.02.2019 г.

13,14,15.03.2019 г.

 

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

 

18 зала

18 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ АТАКИ

 

 

06,07.03.2019 г.

11,18,19.03.2019 г.

25,27.03.2019 г.

09,10.04.2019 г.

22,23.04.2019 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

19 зала

18 зала

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

 

 

 

12,13,14.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  „Криминалистика”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

18,25.02.2019 г.

05,08.03.2019 г.

14,15.03.2019 г.

28,29.03.2019 г.

18,19.04.2019 г.

10,00 – 13,00 ч.

10,00 – 13,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

20,21,22.02.2019 г.

13,14,15.03.2019 г.

 

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

 

18 зала

18 зала

ОБЩА ТЕОРИЯ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА

 

 

 

22,23,24.03.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

21 зала

КРИМИНАЛИСТИЧНИ ТЕХНИКИ

 

 

 

05,06,07.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

21 зала

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

 

 

 

12,13,14.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

18,25.02.2019 г.

05,08.03.2019 г.

14,15.03.2019 г.

28,29.03.2019 г.

18,19.04.2019 г.

10,00 – 13,00 ч.

10,00 – 13,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

27.02.2019 г.

28.02.2019 г.

01.03.2019 г.

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ АТАКИ

 

 

06,07.03.2019 г.

11,18,19.03.2019 г.

25,27.03.2019 г.

09,10.04.2019 г.

22,23.04.2019 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

19 зала

18 зала

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

 

20,21,22.03.2019 г.

03,04,05.04.2019 г.

10,00 – 14,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

18 зала

18 зала

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

 

 

12,13,14.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.