ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 

 

 

12,13.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

 

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 25 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 3 ауд.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

26 зала

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 22 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

 

 

12.01.2019 г.

13.01.2019 г.

 

 

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

 

4 ауд.

4 ауд.

МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

 

19.01.2019 г.

20.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

 26 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 

 25 зала

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 25 зала

МАРКЕТИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ПАЗАР

 

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 24 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

4 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 

25 зала

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН И СПА ТУРИЗЪМ

 

 

16,17.02.2019  г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 23 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 

25 зала

ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

 

 

 

09,10.02.2019  г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

 

16,17.02.2019 г.

 

09,30 – 18,30 ч.

 

 22 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

 

 

 

08,09,10.03.2019г.

 

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

 

21 зала

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

14,15,16.03.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 ауд.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАЩИТА

 

 

18.03.2019 г.

19,20,21,22.03.2019 г.

10,30 – 15,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

24 зала

24 зала

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

01,02,03.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

18.04.2019 г.

19,20.04.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

3 ауд.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

19,20,26,27.02.2019 г.

06,07,11,12.03.2019 г.

25,26.03.2019 г.

 

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

 

20 зала

20 зала

19 зала

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

14,15,16.03.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 ауд.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАЩИТА

 

 

18.03.2019 г.

19,20,21,22.03.2019 г.

10,30 – 15,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

24 зала

24 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

01,02,03.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

18.04.2019 г.

19,20.04.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

3 ауд.

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

19,20,26,27.02.2019 г.

06,07,11,12.03.2019 г.

25,26.03.2019 г.

 

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

 

20 зала

20 зала

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

01,02,03.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

 

08 – 12.04.2019 г.

 

13,30 – 17,00 ч.

 

18 зала

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 

15,16,17.04.2019 г.

22,23,24.04.2019 г.

 

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

20 зала

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

18.04.2019 г.

19,20.04.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

3 ауд.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

19,20,26,27.02.2019 г.

06,07,11,12.03.2019 г.

25,26.03.2019 г.

 

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

14,00 – 17,00 ч.

 

20 зала

20 зала

19 зала

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

14,15,16.03.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

01,02,03.04.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

2 ауд.

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 

15,16,17.04.2019 г.

22,23,24.04.2019 г.

 

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

20 зала

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

 

18.04.2019 г.

19,20.04.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

 

3 ауд.

3 ауд.

 

 

 

0131