ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

20 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

 

 

05,06.10.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 19 зала

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 

 

12,13.10.2019 г.

 

10,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

19,20.10.2019 г.

 

09,00 – 19,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

20 зала

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

21 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

 

 

05,06.10.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

19 зала

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

12,13.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 19 зала

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

19,20.10.2019 г.

 

09,00 – 19,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Финанси”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

20 зала

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

20 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

 

 

05,06.10.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

19 зала

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

 

 

 

12,13.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 зала

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

19,20.10.2019 г.

 

09,00 – 19,00 ч.

 

18 зала

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:

  “УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

07,08.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 комп.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 20 зала

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 

 

 

28,29.09.2019 г.

 

10,30 – 19,30 ч.

 

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

 

12,13.10.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:

  “УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ”

 

редовно обучение

  

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 20 зала

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 

 

 

28,29.09.2019 г.

 

10,30 – 19,30 ч.

 

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

 

12,13.10.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

19,20.10.2019 г.

 

09,00 – 19,00 ч.

 

18 зала

 

 

XIV/vi