ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

07,08.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

25 зала

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

21 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

ОДИТИНГ

 

 

14,15.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

26 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

28,29.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

 

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

22 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

ОДИТИНГ

 

 

14,15.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

26 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

28,29.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

ФИНАНСИ НА ФИРМАТА

 

 

 

06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

23 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

27 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

28,29.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

 

 зала

ФИНАНСИ НА ФИРМАТА

 

 

 

06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

23 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

27 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

28,29.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 21 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

05,06.10.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

21 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

  

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

ОДИТИНГ

 

 

14,15.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

26 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

28,29.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

 

12,13.10.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

31.08.2019 г.

01.09.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

ЗАСТРАХОВАТEЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

07,08.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 комп.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

14,15.09.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

25 зала

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

 

12,13.10.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

 

 

XVII/vi