ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Управление на софтуерни технологии”

 

                   ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Облачни технологии

 

 

23.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

 19 зала

Управление и одит на IT проекти

 

 

10.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

4 ауд.

Peopleware

 

 

17.02.2019 г.

 

10,00

 

24 зала

Разработване и тестване на софтуер

 

 

Предаване на курсов проект в срок до 22.02.2019 г.