ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Управление на бизнес информационни технологии”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Моделиране на бизнес процеси

 

 

03.02.2019 г.

 

12,30 ч.

 

 

20 зала

Информационна инфраструктура

 

 

10.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

4 ауд.

Внедряване и поддържане на програмни продукти

 

 

Предаване на курсов прокт в срок до 18.02.2019 г.

 

 

Приложения на бази от данни

 

 

23.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

 19 зала