ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Финанси”

 

ВТОРИ КУРС,ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Кръгова икономика

 

 

02.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 

18 зала

Финансови иновации

 

 

02.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Моделиране на бизнес процеси

 

 

03.02.2019 г.

 

12,30 ч.

 

20 зала

Европейски финанси

 

 

16.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

25 зала