ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Противодействие на тероризма”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Въведение в националната и международната сигурност

 

 

10.02.2019 г.

 

15,00 ч.

 

23 зала

Съвременни политически институции на Европейския съюз

 

 

16.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

 

1 ауд.

Защита на класифицираната информация

 

 

Изпращане на курсова работа на 10.02.2019 г.

 

 

 

 

Риск и защита от ядрени, химически и биологически инциденти

 

 

Изпращане на курсова работа до 15.02.2019 г.

 

 

 

 

Концепции, стратегии и ресурси за национална сигерност

 

 

23.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

23 зала