ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност ”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на разходите

 

 

03.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Управление на бизнес информационни процеси

 

09.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

25 зала

 

Международни бизнесстратегии

 

 

16.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 

   20 зала

 

Концепции, стратегии и ресурси за национална сигурност

 

 

23.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

23 зала

Теория на държавата и правото

 

Представяне на курсова работа на 23.02.2019 г.