ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Счетоводство и контрол”

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на разходите

 

 

03.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Анализ на икономическия риск

 

 

09.02.2019 г.

 

13,00 ч.

 

26 зала

 

Финансов мениджмънт

 

 

16.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

 

 25 зала

 

Данъчна система и контрол

 

 

 

23.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

  20 зала

 

Теория на държавата и правото

 

Представяне на курсова работа на 23.02.2019 г.