ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Стопанско управление”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Кръгова икономика

 

 

02.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Управление на разходите

 

 

03.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Управление на бизнес информационни процеси

 

 

09.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

25 зала

 

Международни бизнесстратегии

 

 

16.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 

   20 зала

 

Теория на държавата и правото

 

Представяне на курсова работа на 23.02.2019 г.