ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Управление на бизнес информационни системи”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Кръгова икономика

 

 

02.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Управление на разходите

 

 

03.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Управление на бизнес информационни процеси

 

 

09.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

25 зала

 

Международни бизнесстратегии

 

 

16.02.2019 г.

 

12,00 ч.

 

 

   20 зала

 

Теория на държавата и правото

 

Представяне на курсова работа на 23.02.2019 г.