ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Мениджмънт на регионалното развитие и  сигурност”

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Конкурентно право на

 

 

23,24.03.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

 

 25 зала

Регионално управление

 

 

31.03.2019 г.

 

11,00 ч.

 

23 зала

Управление на екипи

 

 

06,07.04.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

   25 зала

 

Сигурност и етнически конфликти

 

 

13,14.04.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

20  зала

Вътрешна сигурност

 

 

20,21.04.2019 г.

 

10,30 – 19,30 ч.

 

19  зала

 

 

XVIII/iii