ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Управление на бизнес информационни технологии”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Информационна инфраструктура

 

 

01,02.12.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

23 зала

Приложения на бази от данни

 

 

15,16.12.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

22 зала

Моделиране на бизнес процеси

 

 

19,20.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

21 зала

Внедряване и поддържане на програмни продукти

 

26,27.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

25 зала